Małe oczyszczalnie Aqualine SBR by Mariusz Stadryniak


Opublikowano 17.02.2016


Małe oczyszczalnie Aqualine SBR

Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Stanowią one reaktory, do których ścieki surowe dopływają w sposób ciągły, a odpływają okresowo.

Główna zasada kompleksowego oczyszczania ścieków oparta jest na metodzie oczyszczania mechaniczno - biologicznego, przy pomocy osadu czynnego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków pełnobiologiczne, działające na bazie technologii SBR (reaktory pracujące w sposób sekwencyjny) z wykorzystaniem napowietrzanego, niskoobciążonego osadu czynnego.

Komora pierwsza, spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego, w którym następuje wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedymentację zawiesiny łatwoopadalnej, jak również wyrównywanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków. Czas przetrzymania ścieków w komorze osadnika wstępnego minimum 3 doby.

Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do komory SBR, będącej jednocześnie reaktorem i osadnikiem wtórnym, gdzie następuje rozkład biologiczny zanieczyszczeń organicznych i sedymentacja zawiesiny. Napowietrzanie dostarcza tlenu dla mikroorganizmów osadu czynnego, które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia.

Końcowym etapem oczyszczania jest zrzut ścieków oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego.