Czym kierować się przy wyborze sposobu oczyszczania? by Mariusz Stadryniak


Opublikowano 17.02.2016


Oczyszczalnie serii Delfin Pro

System, w którym ścieki są oczyszczane na terenie posesji, a następnie odprowadzane do gruntu lub zbiornika wodnego składa się z szeregu elementów stanowiących tzw. etapy oczyszczania.

Zawsze przed wyborem rozwiązania zapoznajemy się z planem zagospodarowania przestrzennego okolic naszej inwestycji. Jeśli w naszej gminie w okresie 1 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej prawdopodobnie nie uzyskamy zgody z Starostwa Powiatowego na budowę oczyszczalni i pozostanie nam budowa szamba bezodpływowego.

Jednak często jest tak, że nawet gdy już jest zaplanowana kanalizacja to koszty jej przyłączenia znacznie przewyższają koszty budowy indywidualnej oczyszczalni ścieków. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie indywidualnej zgody z gminy na jej budowę w oparciu o przedstawiony rachunek ekonomiczny. Należy bowiem pamiętać, że budowa szamb bezodpływowych jest rozwiązaniem tymczasowym i kosztownym w eksploatacji.

Wywóz nieczystości z szamba o pojemności 10 m 3 odbywa się średnio dwa razy w miesiącu, co przy koszcie 12 zł/m 3 ( koszt opróżnienia 1 m3 zbiornika bezodpływowego) daje kwotę rocznych kosztów eksploatacji szamba wynoszącą średnio 2800 zł.

Wybór właściwego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków możliwy jest po wnikliwym przeanalizowaniu charakteru zabudowy, ukształtowania terenu, warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych. Najważniejszym kryterium jakim należy się kierować jest zapewnienie skutecznej ochrony zasobów środowiska przed zanieczyszczeniami.

Budowa własnej oczyszczalni przydomowej zwraca się już po 3 latach od zakończenia inwestycji.