Oczyszczalnie serii Delfin Pro by Mariusz Stadryniak


Opublikowano 17.02.2016


Oczyszczalnie serii Delfin Pro

Z osadem czynnym niskoobciążonym, który można zastosować w każdych warunkach gruntowo - wodnych. Oczyszczalnia zajmuje bardzo mało miejsca - zapotrzebowanie terenu od 2,6 do 4 m2.

W oczyszczalniach z osadem czynnym wszystkie procesy biologiczne realizowane są w jednym zbiorniku podzielonym na 3 komory. W poszczególnych segmentach zachodzi:

  • oczyszczanie wstępne (komora wstępna)
  • mieszanie i napowietrzanie (komora napowietrzania)
  • sedymentacja i recylkulacja osadu do komory

Zestawy oczyszczalni z osadem czynnym niskoobciążonym:

  • Delfin PRO 6 - oczyszczalnie do 6 osób mieszkających na stałe
  • Delfin PRO 12 - oczyszczalnie do 12 osób mieszkających na stałe
  • Delfin PENSJONAT - oczyszczalnie z osadem czynnym przeznaczone do 100 osób mieszkających na stałe. Gminne oczyszczalnie ścieków typu Pensjonat można zastosować w każdych warunkach gruntowo-wodnych do większej ilości osób mieszkających na stałe lub okresowo.