Wiodące technologie by Mariusz Stadryniak


Opublikowano 17.02.2016


Wiodące technologie

Nasza firma proponuje trzy podstawowe technologie oczyszczania ścieków umożliwiając zlokalizowanie urządzeń tak by w jak najbardziej skutecznej formie umożliwić ich bezproblemowe odprowadzenie.

Podstawowe technologie proponowane przez naszą firmę to:

  • Technologia SBR (reaktory pracujące w sposób sekwencyjny):

    Oparta na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie. Zaletą tego typu oczyszczalni jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym. Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Stanowią one reaktory, do których ścieki surowe dopływają w sposób ciągły, a odpływają okresowo.

  • Technologia drenażowa:

    Technologia ta polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków w kompaktowym osadniku gnilnym oraz w tzw. drenażu rozsączającym wykonanym w formie rowów lub poletek filtracyjnych. Elementem podstawowym systemu jest zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym, służy on do odseparowania i wyklarowania ścieków w procesie fermentacji, po którym związki organiczne zawarte w osadach rozkładają się na minerały, wodę i gaz. Na wylocie zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle oczyszczoną by móc ją w drugim etapie doczyścić i odprowadzić do gruntu. Wprowadzenie do gruntu realizowane jest poprzez układ rowów lub poletek filtracyjnych z odpowiednio dobranym wypełnieniem. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak : żwir płukany o frakcji 16-32mm, spieki keramzytowe, tunele i pakiety rozsączające. W wypełnieniu będącym ostatecznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami ciecz.

  • Technologia mechaniczno – biologiczna:

    Technologia mechaniczno-biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego natleniania wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powodują, że mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny na wylocie systemu urządzeń. W oczyszczalni pracującej w metodzie niskoobciążonego osadu czynnego biopreparaty stosuje się do uruchomienia procesów biologicznych bądź do ich utrzymania w sytuacji niepełnego obciążenia ściekami. Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe a jego instalacja wymaga niewielkiego miejsca na działce. Dużą zaletą tej technologii jest możliwość wykorzystania ścieków oczyszczonych do podlewania trawników i ogrodu z możliwością ich odprowadzenia bezpośrednio do odbiornika na terenie działki inwestora.

Zbiorniki wykorzystywane w proponowanych technologiach wykonane są z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości co pozwala na ich bardzo głębokie posadowienie oraz charakteryzują się większą niż beton odpornością na działanie zawartych w ściekach związków agresywnych. Zbiorniki posiadają 15 letni okres gwarancji.