Wykorzystanie wody deszczowej w domu i ogrodzie by Mariusz Stadryniak


Opublikowano 17.02.2016


Skrzynka rozsączająca marley

Woda deszczowa ze względu na swoją jakość daje możliwości wykorzystania do wielu zastosowań zamiast wody pitnej, której zużycie można przez to zmniejszyć nawet do 50%

Woda deszczowa niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia, dlatego niezbędne jest jej przefiltrowanie przed doprowadzeniem do układu rozsączającego lub zbiornika, aby zapobiec ich zamulaniu.

Rozsączanie i retencja

Skrzynki i tunele rozsączające umiejscowione pod ziemią przyjmują odprowadzoną wodę z dachów oraz powierzchni utwardzonych, która następnie przesiąka z nich w otaczający grunt. Wielkość układu rozsączającego jest zależna proporcjonalnie od powierzchni dachu, z której będzie odprowadzana woda deszczowa i intensywności opadu deszczu, oraz odwrotnie proporcjonalna do współczynnika przepuszczalności gruntu. Przy lokalizacji należy pamiętać, że odległość układu od budynków podpiwniczonych niezaizolowanych powinna wynosić min. 6 m. Odległość od drzewostanu powinna być równa przynajmniej średnicy korony drzew, licząc od pnia. W celu zagwarantowania najlepszej skuteczności rozsączania dolna powierzchnia skrzynek lub tuneli powinna znajdować się min. 1 m nad poziomem wody gruntowej.

Wykorzystania wody deszczowej w domu i ogrodzie

Systemy do wykorzystania wody deszczowej do podlewania ogrodu – Garden-Comfort oraz w domu do zasilaniaspłuczek wc lub pralek – Premium, wyposażone w urządzenia filtracyjne uzdatniające wodę deszczową oraz pompy czerpiące wodę ze zbiorników i zasilające punkty odbioru. Zestaw Premium ze zrozumiałych względów jest ponadto wyposażony w automatyczny system rezerwowego zasilania wodą pitną z zabezpieczeniem przeciwskażeniowym. Woda tłoczona jest do instalacji przy pomocy pompy z zabezpieczeniem przed suchobiegiem oraz systemem rezerwowego zasilania wodą pitną, sterowanym siłownikiem na zaworze trójdrogowym połączonym z czujnikiem poziomu wody w zbiorniku. Zestaw Premium dostępny jest ze zbiornikami serii COLUMBUS o pojemnościach 3700 l, 4500 l, 6500 l, 9000 l (2 zbiorniki 4500 l połączone rurą kanalizacyjną).